ONETOONE

#1

C A R O L I N A

A N D R E A S S O N

ONETOONE #1

Sound installation, 36 min

 

 

 

 

Conversation series; talk with priest, Umeå Hospital Church. About guilt, shame and forgiveness.

// Samtalsserie; i konversation med präst, Umeå Sjukhuskyrka. Om skuld, skam och förlåtelse.